kuva1kuva2kuva3

TEOLLINEN ELEKTRONIIKKA

Älykkyyttä teollisuuden elektroniikkaan

Sulautettu järjestelmä ei ole meille vain elektroniikkaa ja ohjelmistoa. Se on myös koko järjestelmän ymmärtämistä, yhteensopivuutta, suorituskykyä ja poikkitieteellisyyttä. Se on luotettavaa luovuutta.

Palvelut

Elektroniikkasuunnittelu

Elektroniikkasuunnittelua vaativiin kohteisiin: teollisuuteen, ajoneuvoihin, puolustus- ja turvallisuusalalle

Lue lisää ➤
sulje

Elektroniikkasuunnittelu

Microteam on tarjonnut elektroniikan tuotekehitystä vuodesta 1981 alkaen. Painopisteemme on ollut puolustus- ja turvallisuusalalla, teollisuuden mittaus- ja säätölaitteissa sekä raskaiden ajoneuvojen elektroniikassa, mutta suunnittelemiamme laitteita löytyy myös tuhansista suomalaisista kodeista.

Tuotekehityspalvelu

Microteamin tuotekehityspalvelu kattaa koko tuotekehitysketjun asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta tuotantoon ja huoltoon saakka. Laaja kokemuksemme antaa mahdollisuuden yhdistellä osaamista täysiin erilaisilta toimialoilta – sekä suurta luotettavuutta vaativista kuin kustannuksiltaan hyvin edullisista laitteista, IoT:sta järeisiin koneiden ohjaimiin. Tuotekehityspalvelu ei ole vain elektroniikka- ja ohjelmistosuunnittelua, vaan toimitamme myös kokonaisia järjestelmiä esimerkiksi pilvipalveluineen – luonnollisesti myös ylläpidettynä. Tarjoamme tuotekehityspalvelua sekä oman tuotekehityksenne tueksi että kokonaisvaltaisena ODM-palveluna, jolloin suunnitelemme ja valmistamme suuretkin sarjat myytäväksi tilaajan tuotemerkillä.

Suunnittelupalvelu

Tarjoamme myös perinteistä elektroniikan suunnittelupalvelua asiakkaille, jotka haluavat pitää pääosan tuotekehityksestä yrityksen sisällä. Myös suunnittelupalvelussa voit hyödyntää osaamistamme laajasti ja löytää parhaat ratkaisut vaativiin kohteisiin.

Konsultointi

Tarjoamme myös konsultointia hyvinkin pienten suunnittelukysymysten ratkaisemiseksi, oli kyse sitten topologioista, komponenttivalinnoista, ohjelmistosuunnittelusta tai EMC-kysymyksistä. Konsultointipalveluna voidaan esimerkiksi ratkaista yksittäiseen kytkennän osaan littyvä ongelma tai selvittää pienjännite-, EMC- ja muiden direktiivien mukaisista harmonisoiduista standardeista johtuvat vaatimukset.

EMC-asiantuntemus

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ei ole vain EMC-standardien täyttämistä. Microteamin EMC-asiantuntijapalvelut ratkaisevat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden häiriöongelmat.

Lue lisää ➤
sulje

EMC-asiantuntemus

Sähkömagneettinen yhteensopivuus on ollut Microteamin vahvaa osaamisaluetta alusta asti. Oman EMC-laboratorion rakensimme 1990-luvulla, jotta pystyimme vastaamaan asiakkaidemme silloisiin tarpeisiin täyttää ajoneuvojen EMC-direktiivin häiriösietoisuuden raja-arvot moninkertaisella varmuusmarginaalilla. EMC-osaaminen on kiinteä osa tuotekehitystämme. Testauspaikka sijaitsee samassa tilassa tuotekehityslaboratorion kanssa ja suunnittelijat tekevät EMC-testauksen itse. Jokainen suunnittelijamme hallitsee siksi myös EMC-kysymykset. Oma laboratorio mahdollistaa myös nopeat häiriöpäästöjen ja häiriösiedon tuotekehitysmittaukset jo alkuvaiheessa.

EMC-katselmukset

EMC-katselmus on erittäin kustannustehokas tapa välttää turhat prototyyppikierrokset: suunnittelun EMC-ongelmat paljastuvat jo ennen ensimmäisenkään prototyypin valmistamista. EMC-asiantuntijamme käyvät läpi järjestelmän suunnitteludokumentit, paikantavat mahdolliset ongelmakohdat ja kehittävät niihin ratkaisut. Mahdollisimman aikainen EMC-katselmus säästää helposti kokonaisia protokierroksia. Katselmus voidaan tehdä hyvinin alustaville dokumenteille. Monet ongelmakohdat – esimerksiksi maadoitukset ja käyttöjännitteen jakelu, kaapeleiden reititys, kotelon EMC-ominaisuudet – voidaan paikantaa jopa ennen kuin piirikaaviotakaan on piirretty. EMC-katselmukseen voidaan sisällyttää myös suunnitteludokumenttien muu tekninen tarkastus, jolloin saat varmuutta myös elektroniikan muusta toimivuudesta, luotettavuudesta ja valmistettavuudesta.

EMC-ongelmanratkaisu

EMC-ongelmanratkaisu on palvelu, jolla radiohäiriöt, ESD-herkkyys ja muut EMC-ongelmat korjataan jo prototyyppiasteelle tai tuotantoon ehtineestä laitteesta. Palvelun tuloksena saat mittausraporttien lisäksi selvän ehdotuksen suunnittelumuutoksista niin emission kuin immuniteetinkin osalta. Useimmiten pystymme tarjoamaan myös ratkaisun jo valmistettujen laiteyksilöiden kustannustehokkaasta korjaamisesta vaatimukset täyttäviksi.

Suunnittelupalvelut

Luonnollisesti voit tilata meiltä myös suunnittelupalveluja yksittäisen liitännän toteutuksesta koko järjestelmään asti.

FPGA-reaaliaikaratkaisut

Kova reaaliaikaisuus toteutetaan FPGA-logiikalla – myös Linuxiin. FPGA:lla vasteaika on aina taattu, oli kyse kenttäväylästä tai FFT-muunnoksesta.

Lue lisää ➤
sulje

FPGA-reaaliaikaratkaisut

Kun ohjaukselta halutaan aidosti reaaliaikaista vastetta, ohjelmistopohjaiset ratkaisut eivät riitä. Siksi meidän ratkaisussamme kova reaaliaikaisuus hoidetaan FPGA-piirillä. FPGA:lla toteutamme helposti erittäin tiukkaa ajastusta vaativat tietoliikenneprotokollat, signaalinkäsittelyalgoritmit ja kenttäväylät.

Elektroniikkasuunnittelun osaamisemme ansiosta integoimme logiikan piirilevylle niin, että signaali-integriteetti säilyy; IP-lohkon ja ulkoisten liitinten väliin ei jää harmaata aluetta.
br> Esimerkkejä FPGA-toteutuksistamme:
 • Konenäkökameran CoaXPress-protokolla (2 x 6,25 Gbps)
 • Ilmavalvontatutkan signaalinkäsittely
 • Monikanavainen FFT- ja IFFT-muunnos mikrosekunneissa
 • Parametroitava, särötön (signaalin aaltomuodon säilyttävä) RMS-tehon rajoitin
 • Erittäin nopea keskijänniteverkon oikosulkusuoja
 • Väylätoteutukset: PCI, SSC, Transputer link

FPGA + Linux: joustavaa reaaliaikaisuutta

Microteamin Bedrock-konseptissa yhdistyvät Linuxin ohjelmistokehityksen helppous, edullinen yksikköhinta ja FPGA-piirin nopeus. Ohjelmistoa voidaan kehittää kaupallisilla kokeilukorteilla (esim. BeagleBone, Raspberry Pi) jo ennen elektroniikkasuunnitelun valmistumista – ja tuotettu sovellusohjelmisto toimii sellaisenaan oikealla kortilla. Lisänä on kuitenkin kovan reaaliaikaisuuden takaava FPGA-piiri, jota sovellusohjelmisto ohjaa yhden selväpiirteisen rajapinnan kautta. Sekä tietenkin Microteamin teollisuus- ja ajoneuvoelektroniikan suunnittelukokemuksen tuoma toimintavarmuus kenttäkäytössä.

Hajautetut järjestelmät

Koneiden ja ajoneuvojen verkotetut ohjausratkaisut voi toteuttaa myös helposti ja varmasti. CAN-väylän tai muun kenttäväylän kautta verkotetut ohjaimet toimivat saumattomasti yhteen ja ne voi aina korvata uuden sukupolven laitteelle ilman ohjelmiston uutta käännöstä ja testausta.

Lue lisää ➤
sulje

Verkotetut ohjaimet

Microteam on tuottanut innovatiivisia ratkaisuja sekä raskaiden ajoneuvojen että teollisuuden koneiden verkotettuihin ohjausratkaisuihin 1990-luvun puolivälistä alkaen. Ratkaisumme on vastaus koneiden ja ajoneuvojen valmistajia tyypillisesti vaivaaviin kysymyksiin:
 • miten taataan varaosien saatavuus laitteen 20-30 vuoden käyttöiän ajan?
 • miten jokaisen valmistettavan yksilön laitteisto ja ohjelmisto räätälöidään asiakaskohtaisesti, vaikka vuosittain tuotetaan tuhansia yksilöitä?
 • miten ohjelmiston uudelleenkäyttö saadaan oikeasti toimimaan?
 • miten CAN-ohjaimet saadaan keskustelemaan keskenään luotettavasti?
 • miten huolto ja vianhaku saadaan mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi?

ECUt

Valmiina tuotteena tarjoamme I/O-ECUa ja Media-ECUa, jotka muodostavat ajoneuvon tai koneen täydellisen ohjausjärjestelmän. CAN-väylän ansiosta järjestelmään voidaan liittää myös muiden valmistajien ECUja. Suunnittelemme ja valmistamme myös räätälöityjä tai täysin asiakaskohtaisia ECUja.

Liikeohjaimet

MXC-6 MN -moniakseliohjain on tehokas ja kompakti laite työstökoneiden tarkkaan reaaliaikaiseen ohjaukseen. Ohjaimessa on 6 interpoloivaa akselia ja erittäin monipuoliset liitännät, mm. analogisia ja digitaalisia lähtöjä ja tuloja, Ethernet- ja CAN-väylät sekä optiona lähes mikä tahansa PCI-korttina saatavissa oleva kenttäväylä.

Laiteriippumaton ohjelmisto

Laiteriippumaton ohjelmisto on ollut Microteamissa todellisuutta vuodesta 1992 alkaen. Tänäkin vuonna valmistamme laitteita, jotka käyvät varaosana 1990-luvun laitteen tilalle ilman ohjelmiston uutta käännöstä. Laitteen prosessorityyppi tai koko HW-arkkitehtuuri voivat muuttua täysin, mutta ohjelmisto pysyy yhteensopivana. Myös ulkoiset liitännät pysyvät taaksepäin yhteensopivina, vaikka uusia ominaisuuksia tuodaan mukaan. Ohjelmisto tuotetaan IEC 61131 -standardin mukaisella ohjelmointiympäristöllä, joten se on

Automaattinen ohjelmiston hajautus

Lucid-järjestelmällä ohjelmoituna Microteamin ECUt muodostavat saumattomasti toimivan hajautetun ohjausjärjestelmän. Lucidin ohjelmistorobotti hajauttaa järjestelmän toiminnot automaattisesti ECUihin. Jokainen funktio sijoittuu siihen ECUun, johon se koko järjestelmän suorituskyvyn kannalta parhaiten sopii. Ohjelmistorobotti analysoi järjestelmän kaikki riippuvuudet ja varmistaa näin sekä ECUjen että CAN-väylän kapasiteetin riittävyyden. Samalla se tarkastaa, ettei järjestelmässä ole piileviä takaisinkytkentöjä. Järjestelmällä tuotetaan vuosittain noin 9000 linja-autoa, joista keskimäärin vain muutama on keskenään samanlaisia.

Konenäkö

Konenäkö osana sulautettua järjestelmää tai konetta on edullinen ja toimintavarma ratkaisu. Microteamin konenäköratkaisut kattavat kaiken algoritmeista kameroiden suunnitteluun ja integrointiin, myös Linux-alustoille.

Lue lisää ➤
sulje

Konenäkö

Konenäkö ja konenäkötekniikka mielletään usein kalliiksi, hankaliksi ja laajoiksi järjestelmiksi, jotka useimmiten ovat one off -tyyppisiä kertaratkaisuja. Microteamin näkemys on toinen. Konenäköjärjestelmän tulee olla edullinen toteuttaa ja ylläpitää, monistettava ja rakenteeltaan yksinkertainen. Jäykät kaapelit ja kalliit frame grabber -kortit eivät mielestämme kuulu konenäköön, eivät myöskään tiukan valmistajasidonnaiset ohjelmointiympäristöt ja -kirjastot. Meille konenäkö on parhaimmillaan yhden laatikon ratkaisu – älykamera, joka sisältää helposti ohjelmoitavan Linux-tietokoneen ja vakiintuneen OpenCV-kirjaston. Jos laskentavoimaa tarvitaan enemmän, avuksi otetaan tehokas mutta edullinen teollisuus-PC, ja konenäköohjelmisto toteutetaan sujuvasti muuhun järjestelmään integroituvana sovelluksena vakiintuinein teknologioin, usein C++- tai C#-kielellä.

Sulautettu konenäkö

Sulautettu konenäkö on täällä. Uusien henkilöautojen kaistavahdit ja törmäysvaroittimet, koneiden paikoitusratkaisut, palvelurobottien navigointi, hitsaussaumojen online-tarkastus... sovelluksia on paljon ja niiden vaatiman teknologian yksikköhinta on matala. Aina ei edes ole mielekästä puhua kamerasta, vaan enemmänkin optisesta anturista tai mittalaitteesta. Microteamin kuvantamis- ja konenäköosaamisella konenäköratkaisut tuodaan myös edullisiin sulautettuihin laitteisiin. Suunnittelemme myös asiakaskohtaiset kamerat yli 20:n vuoden kokemuksella.

Integroitu konenäkö

Konenäön integrointi erikoiskoneisiin ja robotteihin on Microteamin erityinen vahvuus. Koska emme ole sitoutuneet mihinkään teknologiatoimittajaaan, voimme aina valita parhaan toteutustavan valaisusta liikkeenohjaukseen asti. Esimerkki erikoiskoneeseen integroidusta konenäöstä on Posivalle tehty ydinjätteen loppusijoituskapselin hienopaikoitus, jolla varmistetaan ydinjätekapselin tarkka keskittyminen loppusijoitusreikään.

Konenäköalgoritmit

Konenäköjärjestelmissä Microteam valitsee aina soveltuvimman ratkaisun puhtaalta pöydältä. Emme ole sitoutuneet yhteenkään kamera- tai ohjelmistovalmistajaan. Siksi suunnittelemamme ratkaisu perustuu aina ratkaistavaan ongelmaan eikä siihen, mitä jonkin tietyn valmistajan valmiilla tuotteilla voi tehdä. Konenäköalgoritmeina käytämme yhtä hyvin itse kehittämiämme algoritmeja kuin OpenCV-kirjaston valikoimaa. Alustana voi olla Windows, työpöytä-Linux tai sulautettu Linux. Genicam-standardista olemme toteuttauneet niin laiterajapinnan kuvauksineen kuin GenCP-protokollankin.

Ohjelmointi

Sulautettujen järjestelmien ohjelmistojen kehittäjänä Microteam hallitsee koko ketjun aidosti reaaliaikaisista ratkaisuista laajoihin verkotettuihin järjestelmiin. Valikoimaamme kuuluvat myös sulautetut ja web-käyttöliittymät sekä konenäkö.

Lue lisää ➤
sulje

Sulautetut järjestelmät

Sulautettujen järjestelmien ohjelmistot ovat kokonaisuus laiteläheistä ohjelmointia, tietoliikennettä, reaaliaikaisuutta ja käyttöliittymiä – usein myös web-ohjelmointia ja tietokantoja. Microteamissä sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitys kattaa kaiken 8-bittisistä mikrokontrollereista Linux-FPGA-kokonaisuuksiin. Sulautettujen järjestelmien lisäksi toteutamme tuotannonohjaus- ja valvomo-ohjelmistoja sekä konenäköjärjestelmiä niin Windows- kuin Linux-alustoillekin.

Laiteläheinen ohjelmointi

Jokainen ohjelmistosuunnittelijamme osaa lukea piirikaavioita ja monet myös laatia niitä, koska olemme täyden palvelun tuotekehittäjä. Laiteläheisyys ei siis ole meille vain Linux-ajureita ja sulautettua C-ohjelmointia, vaan myös tiivistä integrointia laitteistoon. Erityisesti hyvin pientä lepotilan virrankulutusta vaativissa IoT-laitteissa laitteiston toiminnan ymmärtäminen on ehdoton vaatimus. Kaikkein laiteläheisintä on kuitenkin FPGA-piirillä toteutettujen prosessoriytimien ohjelmointi. Esimerkiksi Transputer-virtuaalikoneita olemme toteuttaneet paitsi tehokkaalle mikrokontrollerille, myöskin kovana FPGA-toteutuksena.

Käyttöliittymät

Sulautetun järjestelmän käyttöliittymä voi olla mitä tahansa parista merkkivalosta ja painikkeesta isoon kosketusnäyttöön. Varsin usein se kuitenkin on www-selaimella käytettävä web-käyttöliittymä, jolloin pieneenkin laitteeseen saadaan luotua monipuolinen ja helposti muokattava käyttöliittymä, joka toimii monen tyyppisillä päätelaitteilla.

Vaativat ohjelmistoratkaisut

Vaativista ohjelmistoratkaisuista hyvä esimerkki on Lucid-järjestelmän ytimenä toimiva ohjelmistorobotti, joka hajauttaa automaatio-ohjelmiston useisiin eri ECUihin ja analysoi käännösaikaisesti koko järjestelmän piilevien takaisinkytkentöjen ja muiden ongelmien varalta. Silti Lucid ei ole ”vain” ohjelmistorobotti, vaan se on myös kokonainen globaali ohjelmistotuotannon järjestelmä. Lucidia käyttäen yhden yhtenäisen järjestelmän ohjelmointi voidaan jakaa useissa eri toimipaikoissa tai jopa eri yrityksissä tehtäväksi.

Reaaliaikainen ohjelmointi

Reaaliaika-Linux (RT-Linux) on termi, jota käytettäessä reaaliaikaisuuden määritelmä jää usein avoimeksi. Vaikka toisinaan voidaan käyttöjärjestelmälläkin päästä riittävään reaaliaikaisuuteen, vaatii oikea reaaliaikaisuus paljon enemmän. Microteamin referenssilistalta löytyy mm. yhden euron hintaisella mikrokontrollerilla toteutettu reaaliaikainen audion digitaalinen suodatus ja mikrosekunnin tarkkuudella synkronoitu lähetys multipleksattuun väylään niin, että väylän koko suorituskyky hyödynnetään. Kovaan reaaliaikaisuuteen pääsee kuitenkin vain HW-toteutuksella: FPGA-piirillä olemme toteuttaneet mm. monikanavaisen FFT-muunnoksen äärimmäisen nopeasti sekä vaativia tietoliikenneprotokollia kuten CoaXPress. Bedrock-konseptillamme saat helposti käyttöösi niin todellisen kovan reaaliaikaisuuden kuin Linux-ohjelmoinnin helppoudenkin.

Konenäköalgoritmit

Konenäköjärjestelmissä Microteam valitsee aina soveltuvimman ratkaisun puhtaalta pöydältä. Emme ole sitoutuneet yhteenkään kamera- tai ohjelmistovalmistajaan. Siksi suunnittelemamme ratkaisu perustuu aina ratkaistavaan ongelmaan eikä siihen, mitä jonkin tietyn valmistajan valmiilla tuotteilla voi tehdä. Konenäköalgoritmeina käytämme yhtä hyvin itse kehittämiämme algoritmeja kuin OpenCV-kirjaston valikoimaa. Alustana voi olla Windows, työpöytä-Linux tai sulautettu Linux. Genicam-standardista olemme toteuttauneet niin laiterajapinnan kuvauksineen kuin GenCP-protokollankin.