kuva1kuva2kuva3

Palvelut

Ohjausjärjestelmät

Lucid on ohjausjärjestelmä kevyisiin ja raskaisiin ajoneuvoihin kuten erikoisajoneuvoihin, linja- ja kuorma-autoihin sekä työkoneisiin.

Lucid sisältää tarvittavat ECU:t, näytön, mediakeskuksen ja ohjelmistonhallintajärjestelmän.

Lue lisää ➤
sulje

Ohjausyksiköt

Tyypillisiä liikkuvan kaluston käyttöön suunnittelemiamme laitteita ovat:
 • Loistevalojen liitäntälaitteet
 • Sähkömoottori- ja valaistusohjaimet
 • LED-liintäntälaitteet ja -ohjaimet
 • ECU:t ja I/O-yksiköt
 • Ajoneuvotietokoneet

Ohjelmointiympäristö

Kehittämämme ohjausympäristön perusidea on toimintojen komponentointi. Automaatiojärjestelmän toiminnallisuus jaetaan yksittäisiin tarkoituksen mukaisiin moduuleihin, funktioihin, sekä I/O-konfiguraatioihin, systeemiohjelmistoihin ja muihin kulloinkin tarvittaviin komponentteihin ja tietokantoihin.

Toiminnalliset komponentit ovat laitteistoriippumattomia ja voivat sisältää varsinaisen toiminnan ohjelmoinnin lisäksi mm. toimintoon liittyvän dokumentoinnin ja tuotantotestit sekä mahdollisesti muuta tähän yksittäiseen toimintoon liittyvää metadataa.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:

Eero Kalevo
Puhelin 0207 660 773
Email etunimi.sukunimi@microteam.fi

Sähkösuunnittelu

Sähkösuunnittelu sisältää tyypillisesti layout-, kytkentä-, piirikaavio- ja johtosarjasuunnittelun reitityksineen, sekä komponenttivalinnat.

Asiakkaan suunnitteluympäristöön ja tuotetiedon hallintaan yhteensopiva dokumentaatio

Lue lisää ➤
suljeAjoneuvojen ja työkoneiden ympäristöolosuhteet ja sähköinen toimintaympäristö ovat vaativia. Suuret lämmönvaihtelut, kosteus, lumi, jää, vesi, maantiesuola, pöly ja kemikaalit sekä mekaaniset rasitukset aiheuttavat sähkömekaaniselle suunnittelulle omat haasteensa.

Autojen valmistus on sarjatuotantoa, joka edellyttää kaikkien yksityiskohtien suunnittelua ja dokumentointia.

Matalajännitteiset 12V, 24V ja 48V –järjestelmät, ECU:t ja CAN-väylät näyttöineen ovat tyypillisiä kevyissä ajoneuvoissa, henkilöautoissa ja hyötyajoneuvoissa sekä työkoneissa käytettyjä ratkaisuja.

Sähköajoneuvojen ja erilaisten työkonesovellusten yleistymisen myötä korkeajännitteiset voimalinjat ja niiden komponentit ja laitteet tulevat ja ovat jo monissa sovelluksissa tulleetkin jokapäiväiseen käyttöön. Korkeajännitteisten voimalinjojen suunnittelu, komponettivalinnat, sähköturvallisuus ja niitä koskevat standardit ja määräykset ovat tärkeitä osaamisalueita.

Tallentavat turvajärjestelmät, laivastonhallinta, ajonohjaus, matkustajanäytöt, rahastuslaitteet ja muu tele- ja informatiikkamatiikka liitettynä ajoneuvon omaan järjestelmään ja ovat oleellinen osa toimivaa kokonaisuutta.

Ajoneuvo ja työkone rakentuu eri toiminnoista, funktioista. Toiminnot puolestaan rakentuvat mm. mekaanisista-, hydraulisista-, pneumaattisista- ja sähköisistä osista ja toiminnoista. Sähkösuunnittelu toteuttaa toiminnon sähköisen osuuden.

Sähkösuunnittelu, jossa komponentit kytketään toisiinsa sähköisesti, sisältää tyypillisesti:
 • Arkkitehtuurin
 • Piiri- ja kytkentäkaaviot
 • Johtosarjojen reitityksen
 • Johtosarjakaaviot ja tarvittaessa naulapöydät
 • Osaluettelot
 • Tuoterakenteen
Cad-ohjelmistoista käytössämme on E3, ePlan ja VertexED.

Toiminnan ohjelmallinen toteutus sisältää:
 • Spesifikaatiot
 • Ohjelmoinnin
 • Väyläkonfiguraatiot

Sovellukset

Liikkuvan kaluston matkustamon ja hytin lämmönsäätö, HVAC. Vesikiertoiset lämmitys- ja lämpöpumppuratkaisut.

Lue lisää ➤
suljeHVAC - Liikkuvan kaluston matkustamon ja hytin lämmönsäädön tyypilliset ratkaisut perustuvat vesikiertoisten etulaiteen, pattereiden, kiertoilmapuhaltimien ja kattolämmityksen avulla tapahtuvaan lämmitykseen. Sisääntuloalueiden lattian sulana pito voidaan toteuttaa sähkölämmitteisillä kalvoilla, jotka on asennettu varsinaisen lattian pintamateriaalin alle. Tuulilasin sulana pito voidaan myös hoitaa sähköisesti. Sähkökäyttöisissä ajoneuvoissa lämpöpumppuratkaisut myös lämmitykseen ovat yleistymässä. Uusimmissa toteutuksissa jäähdyttävä ilmastointilaite muutetaan toimimaan jäädytyksen lisäksi myös lämmityslaitteena.

Sähköajoneuvojen akustosta saatavaa korkeajännitettä voidaan käyttää myös lämmitykseen. Polttomoottorin tuottamaa hukkalämpöä ei ole käytettävissä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä lisälämmittimessä pyritään minimoimaan. Polttomoottoria, joka perinteisesti on pyörittänyt ilmastointilaitteen kompressoria ei sähköajoneuvossa enää ole. Ilmalämpöpumpun kompressoria, käytetään sitä jäähdytykseen tai lämmitykseen, syötetään ajoneuvon korkeajännitteestä. Akuista saatavalla korkeajännitteellä voidaan lämmittää myös vesikiertoisissa lämmityspiireissä käytettävää vettä. Energian hallinta on kompromissi matkustusmukavuuden ja ajomatkan välillä, johon vaikutat monet kulloinkin vallitsevat tekijät.

Lämmitykseen sähköajoneuvon akusta otettava energian määrää voidaan pienentää mm. lämpöeristystä lisäämällä, raitisilman käyttöä vähentämällä tuuletuksessa ja esilämmityksellä tai –jäähdytyksellä ennen liikkeelle lähtöä, jolloin tarvittava energia saadaan mm. latausasemasta.

HVAC-ratkaisut, lämmönsäädön algoritmit, energian hallinta ja käyttöliittymät ovat entistä tärkeämpi osa ajoneuvon ja työkoneen käytettävyyttä ja toiminnollisuutta.

Sähköajoneuvot

Sähköajoneuvojen voimalinjat, lämmönhallinta.

Lue lisää ➤
suljeSähköautojen, EV, HEV ja PHEV, läpimurtoa odotetaan lähivuosina. Kaupunkiliikenteeseen hankittavat linja-autot ovat jo pääsääntöisesti hybridejä ja täyssähköbussit ovat kokeiltavana useissa kaupungeissa. Sähkökäytöt ovat tulossa myös työkoneisiin.

Perinteisten matalajännitteisten järjestelmien lisäksi tulevat korkeajännitejärjestelmät luovat uuden osaamisalueen, joka Microteamilla on. Tämä tarkoittaa yleisten ajoneuvorakenteiden tuntemusta ja kokemusta sähköajoneuvoista sekä sähköajoneuvoihin ja –työkoneisiin liittyvien standardien, määräysten sekä testausmenetelmien tuntemusta. Korkeajännitteisten piirien kuten, akustot ja laturit, ajovirtapiiri ja moottorinohjain liittyvä sähköturvallisuus- ja EMC- vaatimukset tullee olla tiedossa.

Sähköajoneuvon ja –työkoneen sähköjärjestelmän suunnittelussa voidaan nähdä seuraavat vaiheet:
 • Vaatimusten asettaminen. Sähköajoneuvon yleisrakenne ja mitoitus, voimalinjan suunnittelu
 • Akuston hallinta ja lämmönhallinta
 • Mekaaninen rakennesuunnittelu
 • Sähköjärjestelmän ja elektroniikan rakennesuunnittelu
  • Sähköturvallisuus ajovirtapiireissä
  • EMC teho- ja ohjausmoduuleissa
  • Elektroniikan ja sähköjärjestelmän luotettavuus (olosuhteet ja mekaaninen rasitus)
 • Testaus ja hyväksynnät